Peter Walker | GDPR
post
post
post

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Prohlašujeme, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.

Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.